ANGÅENDE CORONA-VIRUSET

I lys av siste dagers hendelser og utvikling, vil det være sannsynlig at våre sentre får redusert besøk. Vi ønsker derfor å innføre noen konkrete tiltak, som kan være med på å redusere de potensielle konsekvensene av dette.

Et av disse tiltakene vil være å innføre kjernetid for butikkene:
– Kjernetiden vil være fra kl. 10.00 – 18.00. Dette betyr at de butikkene som har behov for det kan holde stengt i perioden utenom kjernetid
– Kjernetiden vil tre i kraft fra og med fredag 13.mars, og gjelde til annet blir kommunisert
– Kjernetiden gjelder for alle butikker, bortsett fra apotek og dagligvare, som skal holde åpent som vanlig
– Treningssenter, frisør og hudpleie skal holde stengt
– Spørsmål knyttet til kjernetiden bes gjøres pr e-post til odd-magne.basmo@dnb.no
– Det vil bli lagt ut informasjon på hjemmeside og facebook om endringene i åpningstider
– Restaurantene vil bli behandlet særskilt. Vi kommer ut med en egen oversikt over deres åpningstider.

KUNDEAVISER & TILBUD

VIS ALLE