OM LADE ARENA

Miljø og konkurransekraft – vår miljøpolitikk
DNB Næringseiendom tror på en sterk sammenheng mellom høy miljøstandard og høy konkurransekraft.
Lade Arena er opptatt av miljø og energibesparende tiltak, les mer her.

 • Vi skal følge alle lovpålagte myndighetskrav relatert til ytre miljø
 • Vi skal bidra til å redusere belastningen på miljø og klima, ved kontinuerlig å fremme nye arbeidsmønstre, produkter, tjenester og tekniske løsninger som kan redusere C02 utslippene
 • Vi skal integrere miljø og klima i vår daglige drift
 • Vi skal gi våre leietagere en tilleggsverdi gjennom økt lønnsomhet og redusert miljøbelastning samt bidra til at våre leietakere og samarbeidspartnere kan redusere miljø- og klimabelastning
 • DNB Næringseiendom skal utvikle bærekraftige næringsbygg for fremtiden

ISO 14001

 • DNB Næringseiendom er i en prosess for å ISO sertifisere forvaltningsvirksomheten
 • Vi skal fokusere på de miljøaspektene som gir størst miljøgevinst; Energi, avfall og forurensning
 • Alle avvik skal meldes inn til oss på tlf. 815 44 100 eller servicesenter@dnb.no

For våre leietakere: leietakerdnb.no

Les vår: Miljøstrategi/-plan Lade Arena 2014

Åpenhetsloven 

Åpenhetsloven stiller krav til norske selskaper om å redegjøre for hvordan det arbeides for å sikre grunnleggende menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold i verdikjeden.

På nettsiden  Bærekraft i DNB beskriver vi hvordan DNB sikrer at kravene i åpenhetsloven blir fulgt. Dersom du ønsker mer informasjon kan du kontakte DNB Næringseiendom på servicesenter@dnb.no

TAPT OG FUNNET

Kontakt vaktmester Rune Ramberg på rune.ramberg@newsec.no

Åpningstider

Åpningstider for Lade Arena

Gratis parkering

Lade Arena har 770 parkeringsplasser ute og i parkeringshus. Gratis parkering i 3 timer.

Trondheim havn

Miljø og konkurransekraft
– vår miljøpolitikk

DNB Næringseiendom tror på en sterk sammenheng mellom høy miljøstandard og høy konkurransekraft. Lade Arena er opptatt av miljø og energibesparende tiltak. 

 • Vi skal følge alle lovpålagte myndighetskrav relatert til ytre miljø. 
 • Vi skal bidra til å redusere belastningen på miljø og klima,
 • ved kontinuerlig å fremme nye arbeidsmønstre, produkter, tjenester
 • og tekniske løsninger som kan redusere C02 utslippene.
 • Vi skal integrere miljø og klima i vår daglige drift.
 • Vi skal gi våre leietagere en tilleggsverdi gjennom økt lønnsomhet
 • og redusert miljøbelastning samt bidra til at våre leietakere og
 • samarbeidspartnere kan redusere miljø- og klimabelastning.
 • DNB Næringseiendom skal utvikle bærekraftige næringsbygg for fremtiden.
Beddingen

Kontakt oss

Servicesenter
24 timer

servicesenter@dnb.no

815 44 100

Rune Ramberg
Driftsteknikker

rune.ramberg@newsec.no

479 77 880

Ander Fosbæk Vangen
Utleieansvarlig

servicesenter@dnb.no

815 44 100