OM LADE ARENA

Miljø og konkurransekraft – vår miljøpolitikk
DNB Næringseiendom tror på en sterk sammenheng mellom høy miljøstandard og høy konkurransekraft.
Lade Arena er opptatt av miljø og energibesparende tiltak, les mer her.
 • Vi skal følge alle lovpålagte myndighetskrav relatert til ytre miljø
 • Vi skal bidra til å redusere belastningen på miljø og klima, ved kontinuerlig å fremme nye arbeidsmønstre, produkter, tjenester og tekniske løsninger som kan redusere C02 utslippene
 • Vi skal integrere miljø og klima i vår daglige drift
 • Vi skal gi våre leietagere en tilleggsverdi gjennom økt lønnsomhet og redusert miljøbelastning samt bidra til at våre leietakere og samarbeidspartnere kan redusere miljø- og klimabelastning
 • DNB Næringseiendom skal utvikle bærekraftige næringsbygg for fremtiden

ISO 14001

 • DNB Næringseiendom er i en prosess for å ISO sertifisere forvaltningsvirksomheten
 • Vi skal fokusere på de miljøaspektene som gir størst miljøgevinst; Energi, avfall og forurensning
 • Alle avvik skal meldes inn til oss på tlf. 815 44 100 eller servicesenter@dnb.no

For våre leietakere: leietakerdnb.no

Les vår: Miljøstrategi/-plan Lade Arena 2014

 

TAPT OG FUNNET

Kontakt vaktmester Rune Ramberg på rune.ramberg@newsec.no

Gratis parkering i inntil 3 timer

Lade Arena har 770 parkeringsplasser ute og i parkeringshus.

Bjørvika brygge

Miljø og konkurransekraft
– vår miljøpolitikk

DNB Næringseiendom tror på en sterk sammenheng mellom høy miljøstandard og høy konkurransekraft. Lade Arena er opptatt av miljø og energibesparende tiltak. 

 • Vi skal følge alle lovpålagte myndighetskrav relatert til ytre miljø. 
 • Vi skal bidra til å redusere belastningen på miljø og klima,
  ved kontinuerlig å fremme nye arbeidsmønstre, produkter, tjenester
  og tekniske løsninger som kan redusere C02 utslippene.
 • Vi skal integrere miljø og klima i vår daglige drift.
 • Vi skal gi våre leietagere en tilleggsverdi gjennom økt lønnsomhet
  og redusert miljøbelastning samt bidra til at våre leietakere og
  samarbeidspartnere kan redusere miljø- og klimabelastning.
 • DNB Næringseiendom skal utvikle bærekraftige næringsbygg for fremtiden.

DNB Næringseiendom      |      Ledige lokaler      |      Samfunnsansvar

KONTAKT OSS

Servicesenter
24 timer

servicesenter@dnb.no
815 44 100

Rune Ramberg
Driftstekniker

rune.ramberg@newsec.no
479 77 880

Odd Magne Basmo
Utleieansvarlig

odd-magne.basmo@dnb.no
915 97 462