OM LADE ARENA

Miljø og konkurransekraft – vår miljøpolitikk
DNB Næringseiendom tror på en sterk sammenheng mellom høy miljøstandard og høy konkurransekraft.
Lade Arena er opptatt av miljø og energibesparende tiltak, les mer her.
 • Vi skal følge alle lovpålagte myndighetskrav relatert til ytre miljø
 • Vi skal bidra til å redusere belastningen på miljø og klima, ved kontinuerlig å fremme nye arbeidsmønstre, produkter, tjenester og tekniske løsninger som kan redusere C02 utslippene
 • Vi skal integrere miljø og klima i vår daglige drift
 • Vi skal gi våre leietagere en tilleggsverdi gjennom økt lønnsomhet og redusert miljøbelastning samt bidra til at våre leietakere og samarbeidspartnere kan redusere miljø- og klimabelastning
 • DNB Næringseiendom skal utvikle bærekraftige næringsbygg for fremtiden

ISO 14001

 • DNB Næringseiendom er i en prosess for å ISO sertifisere forvaltningsvirksomheten
 • Vi skal fokusere på de miljøaspektene som gir størst miljøgevinst; Energi, avfall og forurensning
 • Alle avvik skal meldes inn til oss på tlf. 815 44 100 eller servicesenter@dnb.no

For våre leietakere: leietakerdnb.no

Les vår: Miljøstrategi/-plan Lade Arena 2014

 

TAPT OG FUNNET

Kontakt vaktmester Rune Ramberg på rune.ramberg@newsec.no

Åpningstider 10-20 (10-18)

Se avvikende åpningstider

Våre butikker

Vi har de største butikkene med det beste vareutvalget!

Gratis parkering i inntil 3 timer

Lade Arena har 770 parkeringsplasser ute og i parkeringshus.

Finn veien

Haakon VII gate 8-12 7041 Trondheim

Miljø og konkurransekraft– vår miljøpolitikk

DNB Næringseiendom tror på en sterk sammenheng mellom høy miljøstandard og høy konkurransekraft. Lade Arena er opptatt av miljø og energibesparende tiltak. Les mer her.

 • Vi skal følge alle lovpålagte myndighetskrav relatert til ytre miljø. 
 • Vi skal bidra til å redusere belastningen på miljø og klima,
  ved kontinuerlig å fremme nye arbeidsmønstre, produkter, tjenester
  og tekniske løsninger som kan redusere C02 utslippene.
 • Vi skal integrere miljø og klima i vår daglige drift.
 • Vi skal gi våre leietagere en tilleggsverdi gjennom økt lønnsomhet
  og redusert miljøbelastning samt bidra til at våre leietakere og
  samarbeidspartnere kan redusere miljø- og klimabelastning.
 • DNB Næringseiendom skal utvikle bærekraftige næringsbygg for fremtiden.

DNB Næringseiendom      |      Ledige lokaler      |      Samfunnsansvar

KONTAKT OSS

Servicesenter
24 timer

servicesenter@dnb.no
815 44 100

Rune Ramberg
Driftstekniker

rune.ramberg@newsec.no
479 77 880

Odd Magne Basmo
Utleieansvarlig

odd-magne.basmo@dnb.no
915 97 462