Informasjon

Bedriftshelsetjenesten (BHT) Trondheim er en fremoverlent tjeneste som kan bistå til at din bedrift utvikler et godt, effektivt og lønnsomt arbeidsmiljø. Vi er en godkjent BHT gjennom Arbeidstilsynets godkjenningsordning. Vi består i dag av tidligere Lade BHT og BHT Trondheim (tidl. BHT Tunga). Begge tjenester har vært i drift siden slutten av 60-tallet. Vi er en fellesordning og organisert som en selveiende forening, noe som innebærer at overskudd anvendes til videreutvikling, innkjøp av utstyr og kompetanseheving av vår tjeneste. Med andre ord – investerte kroner i BHT kommer våre kunder til gode gjennom en enda bedre tjeneste.

  • Åpningstider: Man- fre: 08:00 - 15:30